Сдружение с нестопанска цел в обществена полза

``БЪЛГАРИТЕ-ПАМЕТ И БЪДЕЩЕ``

Свържете се с нас

Нашата визия

Ние живеем с нашите ценности:

Развитие и утвърждаване на духовните ценности, образованието, науката и културата чрез осъществяване, иницииране и подкрепа на дейности свързани с провеждане на проучвания на историческото минало и културни традиции на българите, както и други общественополезни дейности за постигане на целите.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Станете доброволец

Проучване, съхраняване и популяризиране на българската история, култура, традиции, обичаи, обрeди, фолклор, за утвърждаване на духовните ценности и обективната историческа истина за развитието на българската държавност и духовност през вековете.

Представяне и популяризиране на историческите, археологически, културни и природни обекти на територията на Първа българска държава.

Предоставяне на форум за изявата на младите българи за изследване на богатото културно-историческо наследство и духовно богатство на България в региона на Първата българска държава като неформален метод за образование и развитие.

Активно участие в процеса на подготовка, прилагане и оценка на планове и политики на местно, регионално и национално ниво, във връзка с опазването и популяризирането на археологическите, историческите и културните паметници на българите.

Подкрепа на доброволчески инициативи като израз на активна гражданска позиция

Стимулиране на свободния обмен на информация и идеи, осъществяване на сътрудничество и обмяна на опит със сродни организации в България и в чужбина.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Информиране

Взаимодействие със средствата за масова информация, интернет каналите и социалните мрежи за осигуряване на по-висока степен на информираност на обществото и получаване на обществена подкрепа за изпълнение целите на сдружението.

Организиране

Иницииране, организиране, изпълнение или партниране с други организации или публични институции в дейности, насочени към проучване,популяризиране и осигуряване на обществена и финансова подкрепа за постигане целите на сдружението, чрез провеждане на обществени форуми и събития в подходяща организационна форма.

Обединяване

Обединяване и подпомагане на усилията на компетентните държавни органи, членовете на сдружението и всички заинтересовани лица за осъществяване на проучвания и събиране на информация в областта на археологията, историята, традициите, обичаите, обредите и фолклора, популяризирането им и предаване на младото поколение българи.

Популяризиране

Популяризиране и пресъздаване на важни събития от областта на историята, традициите и фолклора и други теми в областта на богатото културно-историческо наследство на България като туристически атракции.

Срещи и Дискусии

Издаване и разпространение на информационни и презентационни материали и книги. Провеждане на срещи-дискусии, презентации, конференции, фестивали, събори и други общественополезни дейности за постигане на целите.

Сътрудничество

Сътрудничество с общините-стари столици от Първата българска държава - Каспичан, Велики Преслав, Велико Търново, Шумен, РИМ, Държавен архив, Съюз на учените, младежки НПО и други за осъществяване на целите на Сдружението и привличане на нови участници в дейностите му.

Форуми

Организиране и участие във форуми в страната и в чужбина, спомагащи за провеждане на ефективна културно-историческа политика, международно сътрудничество, партньорство и трансфер на опит.

Последни новини,
актуализации, отчети, видеоклипове и др

Анализи на бюджета и обществените поръчки на община Каспичан за 2021 г.

Запознайте се с анализите на бюджета  и на обществените поръчки на община Каспичан за 2021 г. АНАЛИЗ НА БЮДЖЕТА НА [...]

Отговор от Общината 63-00-159_008-27.01.2022г.

Събраните въпроси, мнения, предложения и идеи бяха изпратени за отговор на Кмета на община Каспичан с писмо с водящ №63-00-159/17.12.2021г. На [...]

Обществен форум – Гражданите имат думата

Чрез платформата GoTo Meeting проведохме онлайн “Обществен форум- Гражданите имат думата“. Участие взеха представители на гражданските организации и съвети от [...]

Абонирайте се за нашия бюлетин
и бъдете в течение с най-новите новини  Вашата обратна връзка е важна за нас

  Свържете се с нас

  Всичко, което ни кажете: критика, похвала, мнение или предложение, ще е от голямо значение за нас и така ще ни помогнете.
   Свържете се с нас

   Обадете ни се или попълнете формата по -долу и ние ще се свържем с вас. Ние се стремим да отговорим на всички запитвания в рамките на 24 часа в работни дни.