ПРОЕКТ „АКТИВНИ И МОЖЕЩИ МЛАДЕЖИ В ГР. КАСПИЧАН“

Чрез участието си в Проекта младите хора ще получат знания и практически умения за активната им гражданска позиция, за важните стъпки по пътя на трудовата им реализация. Умението да бъдеш активен, да поемаш инициативи за нещата, които можеш да промениш изграждат характери и личности, които са нужни за един достоен живот.

Проучване на потребностите и интересите на младите хора в гр. Каспичан

С реализирането на  проект „Активни и можещи младежи в гр. Каспичан” се цели да бъдат идентифицирани основните проблеми пред младите хора в гр. Каспичан Поради възникналия интерес към Проекта от младежи, живеещи в села от Каспичанска община разширихме обхвата на Проекта.

След събирането на информацията чрез анкетиране и дебатиране,  се извърши анализ на резултатите с цел придобиване на яснота за идеите, интересите и липсващите знания.  Младежите формулираха множество проблеми и предложения за промяна.

Анализ на резултатите от анкетата

Изтегли презентацията

Стимулиране на гражданското участие и активността на младите хора от гр. Каспичан в процеса на вземане на решения на местно ниво. Овластяване на младите хора в гр. Каспичан

В рамките на двудневен семинар адвокат  Диана Илиева запозна младежите с темите за:

Устройството и функционирането на община Каспичан; Законите, които регулират взаимоотношенията между гражданите и законно избраните органи на управления; Права и възможности на гражданите (младите хора) да участват пряко в местното управление; Кои са важните решения, които вземат органите на местното управление и кое определя тяхната степен на важност; Дължат ли органите на местното управление информация по важни обществени въпроси и как да я получим?;  Защо трябва да сме активни при провеждане на обществени обсъждания? Защо е важен нашия глас при провеждане на избори, допитвания, събрания, референдуми?

Желанието на младежите да се чуе техния глас и да бъдат активни участници в обществения живот беше реализирано чрез  създаване на „Консултативен съвет по въпросите на младежта“ към Кмета на община Каспичан.

Младежите взеха активно участие в процеса на изготвяне на обосновка за създаването на „Консултативен съвет по въпросите на младежта“, както и в обсъждането на Правилник за дейността му.

В условията на пазарна икономика от най-важно значение за младите хора е предстоящото им трудово и социално реализиране.

“ПО ПЪТЯ КЪМ НАЕМАНЕТО НА РАБОТА, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТ“.

Под  ръководството на  експерта по „Икономика на човешките ресурси“ на Проекта Сирма Комитова, младежите се запознаха с ключови знания за намиране на най-подходяща работа. Разгледани бяха темите за: Комуникационни умения и делово общуване; Езикът на тялото-полза при успешно кандидатстване за работа; Планиране на личностно развитие; Умения за самоанализ и оценка на знанията, уменията и способностите ни; Умения за работа в екип, Управление на времето; Инициативност и предприемачество; Как да се подготвим за интервю; Как да се държим по време на интервю; Ролева игра „Интервю за работа“; Как да напишем CV и мотивационно писмо-правила.

Професионалната реализация на младите хора се гради на познания за факторите и механизмите, определящи целия процес по намиране на подходяща работа, успешното кандидатстване и постигането на устойчивост и растеж . Провеждането на  теоретична  подготовка и практическо прилагане на наученото даде на младите хора самочувствие и увереност в собствените сили за трудова реализация на пазара.

 

В компютърната зала на „СиСтаКом“ ЕООД експерта по информационни технологии Станимир Комитов  проведе практическо обучение „КАК ДА ТЪРСИМ И КАНДИДАТСТВАМЕ ЗА РАБОТА ОНЛАЙН“ В края на занятието всеки имаше изготвено CV европейски формат на хартиен носител и в електронен вариант.

Събрали опит и смелост, в ръка с папка с вече изготвени документи за работа, младежите  уверено се изправиха пред реални работодатели по време на организирана „Трудова борса“ в гр. Нови пазар. Срещнаха се и с „Кариерен консултант“ от гр. Варна. Участниците в Проекта вече имат нужните знания и самочувствие за търсене на подходящата за тях професионална реализация

Провеждане на инициативи и кампании за повишаване на чувствителността и осведомеността по важни за местната общност и/или общозначими теми.

Младежките инициативи ще позволяват на голям брой млади хора да станат носители на промяна в обществените нагласи и начина на живот, в такива области като екология, образование, социални дейности  и изкуствата .

През м. август проведохме обучение по въпроса Как се планира, организира и провежда младежка инициатива. Под ръководството на Димитър Шарбанов младежите научиха стъпките за провеждане на младежка инициатива. Мария Проданова от гр. Каспичан сподели как семейството и приятелите и провеждат  различни инициативи в града и променят малки пространства. Наученото приложихме на практика. С много ентусиазъм, закачки и весело настроение обновихме облика на площадката в центъра на гр. Каспичан. Боядисахме пейките, детските съоръжения, люлките и оградата. Лакирахме дървените части на пейки и беседката. Към нас се присъединиха и няколко момчета от града. За да напомним на всички, че боклуците се поставят в кошчетата поставихме стикери на кошчетата с едно усмихнато личице „Благодаря, че ме ползваш“. Поставихме и табели с информация кой боклук за колко време за разгражда и призив „Земята е нашия единствен дом. Пази я чиста!“  и Всички си тръгнаха удовлетворени и ентусиазирани такива инициативи да осъществят и в другите села.

Практическото осъществяване на младежки инициативи, следвайки научените стъпки, ще им даде възможност да осъществяват в бъдеще други свои проекти, както и да се чувстват полезни и пълноценни граждани.

Свържете се с нас

Обадете ни се или попълнете формата по -долу и ние ще се свържем с вас. Ние се стремим да отговорим на всички запитвания в рамките на 24 часа в работни дни.