Обучение на гражданския актив

На 11 и 12 септември в приятната обстановка на хотел „Корал“ в КК „Св.св. Константин и Елена“ се проведе семинар сред активни граждани от всички населени места на община Каспичан. Целта бе придобиване на знание и компетентност у активните граждани за разбиране и разчитане на бюджет и процедурите за обществени поръчки.
Гражданите могат да бъдат истински коректив в управлението на община Каспичан тогава, когато разбират структурата и разпределението на бюджета и могат да съпоставят планирания с отчетен бюджет.
Всички участници много внимателно слушаха разясненията на икономиста Сирма Комитова по въпросите, свързани със структурата и разпределението на бюджета за 2020 г на община Каспичан.

Участниците споделиха, че най-накрая са разбрали как се разпределя и отчита бюджета, коя информация къде да бъде намерена, както и необосновано високи разходи за определени дейности и параграфи.

Втория ден беше посветен на въпроса за възлаганите от община Каспичан обществени поръчки. Адвокат Светлена Бъчварова запозна участниците със законодателството, регламентиращо процедурите за възлагане на обществени поръчки и направения анализ на възлаганите обществени поръчки от община Каспичан за 2020 г.
Къде може да бъде намерена информация за проведени обществени поръчки и сключени договори с изпълнители? Защитен ли е обществения интерес?

За пореден път стигаме до извода, че НЕДОБРАТА КОМУНИКАЦИЯ създава неразбиране, съпротива и негативна реакция. В днешно време съществуват множество ефективни канали за комуникация, включително дистанционна връзка през интернет..

Свържете се с нас

Обадете ни се или попълнете формата по -долу и ние ще се свържем с вас. Ние се стремим да отговорим на всички запитвания в рамките на 24 часа в работни дни.