Гражданите като коректив в управлението на Община Каспичан

Обучение за повишаване на капацитета

Обучение за повишаване на капацитета

Всички слушат внимателно

Лекторите: Петър Бодуров и Моника Стефанова

Споделен Проект Младежка сфера – Шумен

Събрахме идеи!

Целеполагане

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ АНКЕТИ СРЕД ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

Обучение на гражданския актив

На 11 и 12 септември в приятната обстановка на хотел „Корал“ в КК „Св.св. Константин и Елена“ се проведе семинар сред активни граждани от всички населени места на община Каспичан. Целта бе придобиване на знание и компетентност у активните граждани за разбиране и разчитане на бюджет и процедурите за обществени поръчки.
Гражданите могат да бъдат истински коректив в управлението на община Каспичан тогава, когато разбират структурата и разпределението на бюджета и могат да съпоставят планирания с отчетен бюджет.
Всички участници много внимателно слушаха разясненията на икономиста Сирма Комитова по въпросите, свързани със структурата и разпределението на бюджета за 2020 г на община Каспичан.

Участниците споделиха, че най-накрая са разбрали как се разпределя и отчита бюджета, коя информация къде да бъде намерена, както и необосновано високи разходи за определени дейности и параграфи.

Втория ден беше посветен на въпроса за възлаганите от община Каспичан обществени поръчки. Адвокат Светлена Бъчварова запозна участниците със законодателството, регламентиращо процедурите за възлагане на обществени поръчки и направения анализ на възлаганите обществени поръчки от община Каспичан за 2020 г.
Къде може да бъде намерена информация за проведени обществени поръчки и сключени договори с изпълнители? Защитен ли е обществения интерес?

За пореден път стигаме до извода, че НЕДОБРАТА КОМУНИКАЦИЯ създава неразбиране, съпротива и негативна реакция. В днешно време съществуват множество ефективни канали за комуникация, включително дистанционна връзка през интернет..

Обществен форум - Гражданите имат думата

Чрез платформата GoTo Meeting проведохме онлайн “Обществен форум- Гражданите имат думата“. Участие взеха представители на гражданските организации и съвети от населените места и представители на Общинска администрация Каспичан.

Събраните въпроси, мнения, предложения и идеи бяха изпратени за отговор на Кмета на община Каспичан с писмо с водящ №63-00-159/17.12.2021г.

Очаквамe отговори на зададение въпроси или поставени проблеми.

Свържете се с нас

Обадете ни се или попълнете формата по -долу и ние ще се свържем с вас. Ние се стремим да отговорим на всички запитвания в рамките на 24 часа в работни дни.