Гласът на гражданите

„Гласът на гражданите“ е създаден с цел подобряване на комуникацията между гражданите, бизнеса и НПО от една страна и Общинска администрация Каспичан от друга страна.
Въз основа на направени анкетни проучвания и разговори с жителите на всички населени места от община Каспичан се очерта необходимостта от нови канали за по-ефективна комуникация с Общинска администрация Каспичан.
Планираните и изпълнявани дейности от Общинска администрация Каспичан не винаги са в синхрон с желанията, приоритетите и вижданията на хората от съответното населено място.
Активното и резултатно включване на суверена (населението) при планиране и изпълнение на дейности и упражняване на контрол за целесъобразно, икономично и прозрачно изразходване на публични финасови средства при изпълнението им е гаранция за демократично управление.
Общинска администрация, общински съвет и други общински структури са създадени за да служат на интересите на гражданите.
Ето защо, право на гражданите е да задават въпроси, да изразяват мнения и да правят предложения за по-доброто управление на Общината.

Обществено обсъждане на нормативни документи на община Каспичан

Анкети

Въпроси и Отговори

Заседанията на Общински съвет Каспичан

Свържете се с нас

Обадете ни се или попълнете формата по -долу и ние ще се свържем с вас. Ние се стремим да отговорим на всички запитвания в рамките на 24 часа в работни дни.