Отговори на въпрос № 21: Имате ли предложение или препоръка към общинска администрация за по-прозрачно, икономично и ефективно разпределение на бюджета на Община Каспичан в интерес на гражданите?

ГР. КАСПИЧАН

 • ПРОЗРАЧНОСТ
 • Комуникация
 • По-често проучване на желанията и интересите на гражданите.
 • Обществени обсъждания, анкети, допитвания в удобно за работещите време. 3
 • Срещи с граждани,
 • Подробно обяснение, преминаващо през цялостната сума, достигайки до точни и ясни детайли. Раздробяване на големите суми в подпараграфи, които да дадат точна и ясна представа за изразходване на средствата от бюджета на общината.
 • Допитване до гражданите за проекти
 • Налагане на санкции при повреждане на обществено имущество.
 • Неработещи общински служители да се заменят с работещи такива.
 • При подаване от гражданите на молба, жалба питане и др. да се отговаря в срок, без да се бави.
 • Наказания за нарушители на обществения ред.
 • Поощряване на дейни граждани на Общината
 • „Почетните граждани“ да се подлагат на обществено обсъждане, с предложения от гражданите.
 • Годишни награди за добротворци, с обществено обсъждане
  Разбираем сайт на Общината в услуга на гражданите с възможност за бърз отговор от общински служител.
 • Да чуват гражданите
 • 13 района в Общината, за които да има разпределен по един общински съветник, който да отговаря за проблемите и препоръките на гражданите.
 • Комуникация между гражданите и Общината на разбираем език
  Видеонаблюдение във всяко селище
 • Разделяне на Териториятаа на община Каспичан на райони според броя на общинските съветници. Обратна връзка.
 • Средствата да се използват по предназначение без разхищение.
 • Бюджета да се използва в полза на гражданите, без да се отбива номера и
  колкото да се замажат очите на гражданите.
 • Да не се завишават умишлено разпределените средства

ГР. ПЛИСКА

 • Да търсят обратна връзка с хората
 • Обществени обсъждания по населени места
 • Специално внимание на Плиска, като Първа Българска Столица
 • Водопреносна мрежа и канализация.
 • Подземна ел. мрежа.
 • Да се изкупу частният имот до читалището, който е буренясал и центърът ще се оформи – лятна сцена, шадраван, красиво осветление.
 • Посетителите да останат с добри спомени за Плиска – 1ва Българска Столица
 • Обърнете внимание на училището – с какви знания излизат децата – не знаят да смятат, не могат да пишат. Не си затваряйте очите. В Плиска обучението е проблемно, откакто е тази госпожа директор
 • Защо не си стопанисваме сами в „старините“. Средствата да остават за тяхото развитие и за Плиска
 • Липсва реклама, за да се развива туризмът
 • Да се обърне внимание за задържане на младите хора
 • Да се запознаят с мнението на населението, чрез анкети, разговори и др.
 • Да се вслушват в това, което искат хората за града си и естествено, ако не е неизпълним, това което се иска, да го направят, за да спечелят доверието им, защото много хора са настроени скептично, затова че ще бъдат чути.
 • Специално внимание на Плиска като Първа българска столица. Липсва всякаква визия за развитие.
 • Обществени обсъждания по населени места с грижа за хората. План за развитие на града, поне минимум 10 години напред. Специално отношение към Училището и Читалището, за да се задържат младите хора. Развитие на туризма, да се стопанисваме сами старините.
 • Повече отговорности към град като Плиска. Все пак е туристическа дестинация и пъра българска стоплица. Може да се направи много.
 • Поне два пъти в годината срещи с гражданите във всяко едно населено място в общината.
 • Реклама на Пърата Българска столица. Инфраструктура. Обратна връзка.
 • Комуникация. Среща на общински съветници с граждани.
 • Открита към хората- диалог, обсъждане. Те трябва служат с грижа и
  отговорност.
 • Плиска трябва да бъде приоритет за община Каспичан-като ПБС и е изоставена.
 • Планове за развитие – само на хартия.
 • Непрозрачни, неикономично и неефективно харчене на парите на
  данъкоплатците.
 • Лизпса на какъвто и да е контрол при изпълнение на дейности по проекти, ремонтни и каквито и да било дейности.
 • Няма никаква прозрачност. По-голямо присъствие на полиция в населените места и контрол.
 • Годишно отчетно събрание. Да се върши работа.
 • Бюджетът на кметствата да се определя спрямо отчетените суми от данъците. Трябва да има стимул – процент. В плиска – мъка за гражданите – за училището, че няма никаква заинтеесованост от общината за съдбата му. Допуснаха да се вземат нивите на дедите ни, които са отделяли от залъка, за да има училище и децата им да излизат образовани. Позволиха на няколко човека да унищожат училищното настоятелство. Срам позор за община Каспичан, но те нехаят, защото децата ще попълнят техните ученически скамейки. Затова не се интересуват от детските площадки, от детската радина – цялата е тревясала. Не се учудвам, ако се появят змии. По-скромни празненства, за да стигат средствата за почистване на улиците.
 • Никаква комуникация на общината с гражданите.
 • Липса на отчетност. Средствата да се насочват не само към гр. Каспичан, но и са другите населени места в общината.
 • Няма контрол при изпълнение на проекти от общината, затова изпълнението на такива са с лошо качество.
 • Ремонтните дейности на улиците да се завършват на 100%.ул. Васил Левски беше разрушена поради обществена поръчка за водопровод и не бе възстановена. Хората, живущи там бяха излъгани.
 • 90% от гражданите на малките населени места са разочаровани от работата на общинските служители.
 • Да има обществен транспорт, културни мероприятия
 • Принципно всичко, което беше направено в момента е разрушено. Има нужда от мнофо финанси за поддържане на един град или село

С. МОГИЛА

 • Разпределението на бюджета в таблици е неразбираемо за обикновения човек.
 • Само обещания и никакви действия от община Каспичан. Тях не ги интересува мнението на жителите на с. Могила.
 • И да имам – внимание няма абсолютно никакво.
 • Да се информират жителите на селото за намеренията на общината
 • Срещи между кмет, общински съветници и граждани.

С. КЮЛЕВЧА

 • По-чести срещи с хората от населените места 3
 • По-често да се обновява сайта с такава информация
 • Бюджета да се преведе на разбираем език
 • Жителите на селото да могат да решават какво да се направи първо
 • Например с. Кюлевча да знае с какъв бюджет разполага-разбираемо по колко лв. на постоянен жител се пада.
 • С малкото пари ежегодно да се ремонтира и асфалтира поне по една улица, което ще е видно за всички жители и гости на с. Кюлевча
 • Да се дава предимство на разпределение на дейности, които осигуряват приходи към бюджета

С. ВЪРБЯНЕ

 • В момента – не, но винаги може да подобрява информацията за разходите на бюджета, мисля че гражданите имат право да предлагат свои инициативи в населеното място и ако са практични да се реализират!
 • Да се изгради в населеното място общински съвет.

С. КОСОВО

 • По – чести срещи с общинските съветници и кметът на общината да ни чуят проблемите
 • Да се обсъжда с гражданите бюджета на Общината и да се чуят техните искания
 • Чести проверки за какво се планират и изразходват средствата

С. МАРКОВО

 • Предложения имам, но за съжаление няма смисъл да ги пиша, защото нашите предложения кой ще ги чуе???
 • Целият бюджет да се обсъжда и коментира с населението. Да се взима предвид нуждите му.
 • При вземане на решения на общинския съвет, предварително гражданите да бъдат уведомени и да се свика събрание за консултиране с гражданите

Кв.Калугерица

 • Кмета на Общината и общинските съветници да осъществяват редовни срещи с гражданите на населеното място

С. КАСПИЧАН

 • Идеите за финансиране да се обсъждат на специални заседания
 • Да се информират гражданите
 • Да питат хората
 • Компетентни служители, по – вежливи, по – информирани. Преди разпределяне на бюджета служители и общински съветници да минат по населените места на общината. Общината да изпълнява в срокове услугите предоставени от тях

Свържете се с нас

Обадете ни се или попълнете формата по -долу и ние ще се свържем с вас. Ние се стремим да отговорим на всички запитвания в рамките на 24 часа в работни дни.