Отговори на въпрос №19: Ако от вас зависеше разпределението на бюджета какво бихте финансирали с приоритет във Вашето село/град (посочете няколко важни според Вас дейности)

ОТГОВОРИТЕ СА БЕЗ РЕДАКТОРСКА НАМЕСА. ( С червено цифрите показват в колко от анкетите се повтаря дадено предложение)

Гр. Каспичан

 • Канализация, улична мрежа, паркове ,осветление, бездомни животни, младежки инициативи
 • Бих открил фонд за безлихвени бизнес заеми
 • Екологични програми.
 • Подобряване на инфраструктурата.
 • Превръщане на първата стара ж.п. гара в музей и кафе-клуб „Железничар“ в пристройката до нея.
 • Занимания и развлечения за децата
 • Младежки дейности 5
 • Инфраструктура 2
 • Спорт 7
 • Култура 2
 • Кръжоци
 • Подобряване качеството на заобикалящата ни околна среда6
 • Бих финансирал в образонието –допълнителни кръжоци, зелени училища, уроци по различни ,интересни и иновативни програми за развитие на младежите.
 • Подпомагане на стартиращи бизнеси и др.
 • Развитие на туризма в Общината 7
 • Видеонаблюдение във всяко селище 2
 • Интернет платформа за въпроси и отговори между общинска администрация и гражданите.
 • Занимания с деца и младежи 2
 • Изграждане на еко пътеки и информационни табла към тях.
 • Финансиране на обществени дейности
 • Детски площадки 2
 • Спорни площадки
 • Пътна мрежа.
 • Велоалеи
 • ВиК
 • Подмяна на плочките в центъра на града.
 • Засилен контрол от страна на компетентните органи

Гр. Плиска

 • Улица „Ал. Стамболийски“
 • Металната конструкция в началото на гр. Плиска
 • Клуб за младежите.
 • Качествена аптека.
 • Цветарски магазин
 • Хубава площадка за забавления и игри на малките деца
 • Парк за града-няма
 • За развитието на културата като отбелязване на празници-църковни и др. Няма развитие на града. Не се отпускат средства.
 • Улици и тротоари- в трагично състояние са. Дори и тези, след „проектни дейности“ като ул. „Васил Левски“ и ул. „Дунав“ т.е. асфалтиране и изграждане на улици.
 • Подземна инфраструктура за ел. енергия- от 10 месеца сме непрекъснато без ток и всичко се прави като през 50 те години на миналия век.
 • Център, читалище, пешеходни и велоалеи към “Старините“
 • „ул. Дунав“ след изпълнение на проекта – настилката е уронена от железата, които се придвижваха с трактор по земята, никой от общината и кметството не се иинтересуваха, нехаеха към този проблем. Нехаеха към липсващите капаци на канализацията, непочистен, след време – проблемен.
 • Изграденият канал е буренясал – комари, жаби и боклуци, недовършен. Къде е кметството и общината?
 • Като завали „ул. Дунав“ е пълна с вода. Защо е този канал, улицата става река?
 • Не направеният канал към Центъра, здравна служба – буренясал. Срамота, че сме Първа Българска Столица!!!!!
 • Къде е кметството и Общината, много от посетителите са разочаровани
 • Много от улиците са в окаяно състояние и би било добре да се асфалтират всички, а не само избрани, например по „ул. Дунав“ след дъжд си кален, а през сухите дни – в облаци от прах
 • Центърът – фонтани, шадравани, красива лятна сцена, красиво осветление
 • Асфалтиране на улици, изграждане и поддържане на тротоари
 • „ул. Дунав“ и „ул. Васил Левски“
 • „ВИК и ел. енергия – водопреносната мрежа е от 40-те години на миналия век, ел. мрежа – подземна, канализация, шахти
 • Спортни съоръжения в паркове и площади
 • За канализация, ремонт на улици, за детски площадки, парк за отдих, ремонти на площада и реставриране на шадравана, за да стане едно китно градче, което да се посещава от повече туристи, защото има какво да се види в 1вата Българска Столица
 • „ул. Дунав“ – унищожена след проект Нужно е асфалтиране, отводняване, тротоари, капаци на канализацията и почистване. Изградения канал е пълен с боклуци, непочистван от години и не е обезпаразитяван. Мостовете по напречните улици пропадат.
 • ВиК мрежа от няколко години не е поддържана, а се работи на парче при аварии.
 • Изграждане на канализация за отпадни води и асфалтиране на улиците.
 • За гр. Плиска щях да поставя осветление по улиците, защото такова лиупсва и центъра е в пълен мрак вечер.
 • Легнали полицаи поне по главната улуца до детската градина. Кара се ужасно бързо и децата не са защитени.
 • За поддръжка; за облагородяване и обезпаразитяване.
 • Да се асфалтират голяма част от улиците. Да се постави учлично осветление на поивече улици в града, а където е повредено- да се поправи.
 • Канализация. Асфалтиране на улуци. Легнали полицаи край детската градина. Маркировка на центъра и пешеходни пътеки.
 • Фонтана на центъра да се пусне в действие.
 • Стимулиране на туризма и създаване на по-добри предпоставки за участие на хората в тази сфера.
 • Туризъм 3 и спорт.
 • Инфраструктура. 3
 • Изграждане на канализация за отпадни води. Асфалтиране на улици.
 • Създадената комисия за туризъм не върши абсолютно нищо, дори смея да твърдя, че умишлено се пречи на развитието на туризма в града.
 • Подземна инфраструктура-вода, канал, ел. енергия.
 • Асфалтиране и изградени улици и тротоари.
 • Паркови места за отдих и спорт.
 • Ремонт на площада. Шадравана, кметство
 • Канала по сухото дере генерира проблеми и е недовършено.
 • Възстановяване на рова и вала на Първата столица- уникални и съсипани вече.
 • Инфраструктурата на града. Като първоправянето на улици, които са ремонтирани. Прекарва се водопровод, а сед това улиците остават разкопани. „В. левски“ е улица, оято е изоставена след ремонт и нищо не се прави по нея.
 • Да има повече културно образователни мероприятия. Да се възстанови лятното кино. Да се направи музй в самият град. Да се направи хубава детска площадка и градска тоалетна
 • Да се правят събрания, да се разяснява на хората за какво ще бъдат изразходвани нашите пари. Да се чуят нашите проблеми, предложения, мнения и тогава да се прави бюджетът.
 •  Да се изгради градска тоалетна, защото има много туристи. Трябват повече указателни табели-хората не могатб да се ориентират.

С. Могила

 • Ремонт на покрива на читалището 8
 • Ремонт на киносалона
 • Ремонт на площада
 • Асфалтиране на улиците 7
 • Ремонт на пътния участък от с. Могила до гр. Каспичан
 • Тротоари.
 • Ремонт на пенсионерския клуб.
 • Почистване на речното корито 4
 • Подмяна на водопровода.
 • Да се постави водопровода на бабина Връбчина чешма, защото при липса на вода в селото идват хора за вода от от гр. Каспичан 4
 • В близот до дядо Таньовата чешма в гората да се направи заслон 2
 • Да се намалят пчелите на Красен, защото на единствената чешма има много пчели 2
 • Енегото да смени жиците до чешмата на ул. Пирин с по-дебели. 3
 • Да се оправи ул. Пирин
 • Да се обърне внимание на туристическите пътеки и местности
 • Привличане на туристи
 • Да се поправи чешмата на ул. Пирин
 • Да се почисти реката край ул. Пирин и канавката на „ Дериналоу“ (Дълбоката)на ул. Пирин 2

С. КЮЛЕВЧА

 • Инфраструктура!
 • Ул. Генерал Дибич да се преасфалтира
 • Канализация! 2
 • Да се асфалтират улиците, защото има улици без никаква настилка 5
 • Да се обозначат пешеходн и пътеки и направи пътна маркировка
 • Детски площадки и кът за отдих
 • Да се помисли за средства за най-лошите улици.
 • Да се обърне внимание на хората, които постоянно живеят в селото.
 • Места за почивка
 • Безопасност на движението ( пешеходни пътеки, легнали полицаи, пътни знаци) 3
 • Да се осигури Транспорт
 • Младежки клуб
 • Ремонт на ВиК системата 2
 • Редовно поддържане в изправност на уличното осветление

С. ВЪРБЯНЕ

 • Построяване – канализация на населеното място, пречиствателна станция за опазване на околната среда, разкриване на работни места в населеното място. Изграждане на цех, превръщане на реката която минава в селото в еко парк
 • Да се изградят тротоари

С. Косово

 • Асфалтиране на ул. „хан Аспарух“
 • Ремонт на читалището
 • Ремонт на църквата – огради
 • Място на децата за спортуване
 • Младежки клуб
 • Пенсионерски клуб
 • Да има обществен транспорт от с. Косово до гр. Шумен
 • Да се подмени асфалтовото покритие ма главната улица
 • Работни места
 • Да се асфалтират улиците в селото
 • Да се изгради централна канализация

С. Марково

 • Селото ни има нужда от много много… но на 1во място:
 • Църква
 • Асфалтиране на главни улици
 • Възстановяване на сгради – разрушени в центъра на селото
 • За децата
 • Едни от най – важните приоритети според мен за селото да се извршва изчистване и озеленяване на градини и обществени места. Да се издигнат културни паметници като църква и джамия
 • Бих финансирал в образованието на населението и възстановяването на културни паметници, също и възстановяване на традициите на селото

С. Златна нива

 • Идеите са много, но за съжаление хората в моето населено място не заслужават да се правят подобрения. Не умеят да пазят и ценят!!!

Кв.Калугерица

 • Ремонт на улиците
 • Асфалтиране на улиците и поправка на тротоарите – без ул.“Юри Гагарин“
 • Изграждане на канализация и подмяна на водопроводната мрежа
 • Изграждане на спортна площадка

С. Каспичан

 • Детски площадки 3
 • Селото е едно от най – големите в община Каспичан, затова 1 площадка не е достатъчна!
 • Сватбена зала 2
 • Пари
 • Ремонти на пътища и читалища
 • Канали
 • Градини и парк
 • Да се наблегне на проблемите с водоснабдяването
 • Монтиране
 • Да отделят средства за ремонт на покривите в читалището, да се отделят средства за културни мероприятия.

Свържете се с нас

Обадете ни се или попълнете формата по -долу и ние ще се свържем с вас. Ние се стремим да отговорим на всички запитвания в рамките на 24 часа в работни дни.